Prezes Oddziału Konopiska Kol. Kowal Dawid tel.: 605445543
V-ce Prezes ds. Lotowych Kol. Suchanek Stanisław tel.: 788300207
V-ce Prezes ds. Finansowych Kol. Szymanek Krzysztof tel.: 602755597
V-ce Prezes ds. Gospodarczych Kol. Banasiak Leszek tel.: 784231975
Sekretarz Kol. Brzeski Marek tel.: 607149662
Członek Zarządu Kol. Brzeski Marian  
Członek Zarządu Kol. ZychnEugeniusz  
Członek Zarządu Kol. Jelonek Henryk  
Członek Zarządu Kol. Stachelek Bogdan